sikh temple

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ sikhisikhyaweb@gmail.com ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹੁਕਮਨਾਮਾ 2017/02/28

ਅ੍ੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।


Terms | Privacy Policy | Advertise with us